ROS-hytta vant årets frivillighetspris

På FNs frivillighetsdag 5. desember ble Asker kommunes frivillighetspris for 2023 delt ut. Prisen gikk til ROS-hytta i Kjekstadmarka.

Ordfører Lene Conradi sammen med deler av styret for ROS-hytta etter prisutdelingen
F.v: Styreleder for ROS-hytta Egel Holmquist, ordfører Lene Conradi og styremedlemmene Arvid Skage, Rine Rud og Kjell Ørpen. (De øvrige styremedlemmene Beate Blakset, Erik Støyl og Morten Lian var ikke til stede da bildet ble tatt). Foto: Linda Merethe Harbo-Haase

ROS-hytta ligger idyllisk til ved skiløypene i Kjekstadmarka og har vært driftet på ren dugnadsånd i mer enn 50 år.

- Denne prisen betyr mye for oss, og er en bekreftelse på at det vi gjør settes pris på, sier Egel Holmquist. Han er styrelederen for den populære markahytta, og mottok Frivillighetsprisen på vegne av alle ildsjelene som sørger for at ROS-hytta er åpen for tur- og skifolket.

Dugnadsinnsats i mer enn 50 år

ROS-hytta ble bygget av en ivrig dugnadsgjeng og sto klar i 1971. Siden den gang, har ildsjeler fra Spikkestad- og Røykenområdet sørget for drift, vedlikehold og oppgradering av hytta, og ikke minst vafler og varm drikke til skigåere i alle aldre. Flere av ildsjelene har vært med i dugnadsgjengen i flere tiår. Motivasjonen er å videreføre dugnadsånden og se gleden hos skifolket når de kommer til hytta.

Holmquist kan ikke få fullrost nok alle de frivillige som er med på å holde hytta i live. 

ROS-hytta i hjertet av Kjekstadmarka

Frivillighetsprisen ble delt ut av ordfører Lene Conradi på FNs frivillighetsdag 5. desember.
- Ildsjelene som står bak driften av ROS-hytta gir noe unikt til felleskapet, og turfolk i alle aldre verdsetter høyt å kunne besøke dette tilbudet i hjertet av Kjekstadmarka. De frivillige legger ned mye tid og engasjement i å drifte og vedlikeholde hytta, og er svært fortjente vinnere av årets frivillighetspris, understreker ordføreren.

Samme vaffeloppskrift alle år

Som eneste serveringssted i Kjekstadmarka, er ROS-hytta et populært stoppested for skifolk i alle aldre.
- På de mest populære skidagene går det med 130 liter melk til kakao og vafler. Vi har hatt samme oppskrift siden første dag, forklarer Egel Holmquist. 

Stier og skiløyper til ROS-hytta

ROS-hytta er åpen hver søndag fra oktober og fram til påske. Når det er skiføre, er hytta også åpen lørdager. Det er fine stier og skiløyper inn til hytta fra både Spikkestad, Røyken, Liertoppen, Dikemark og Heggedal.

Takker alle frivillige

Ordføreren retter en stor takk til lokale lag, foreninger og ildsjeler, for alt de gjør og betyr for lokalsamfunnet vårt.

- Frivillighet er engasjement, kreativitet, omtanke, raushet og fellesskapstankegang satt ut i livet. Det er enkeltmennesker og organisasjoner som bestemmer seg for å gjøre gode intensjoner om til handling, og som går ut og gjør en forskjell for andre, utdyper Conradi. 

Juryens begrunnelse

Juryens begrunnelse for å tildele ROS- hytta «Asker kommunes frivillighetspris 2023»:


På ROS-hytta har det vært frivillighet siden 1971. ROS-hytta eies og drives av et andelslag, hvor alle andelene er eid av privatpersoner. Hytta er helt avhengig av frivilligheten for å klare å holde åpent i sesongen.

ROS-hytta benyttes av ivrige tur og skigåere, og er et populært turmål for alle som ønsker å kose seg med vafler og varm drikke. Hytta ble bygd på dugnad, og hytta drives fortsatt kun av frivillige på dugnad med oppgaver som drift av selve hytta, vedlikehold og oppgraderinger (det har nettopp blitt foretatt en stor oppgradering med nye vinduer, maling innvendig og nye bord og stoler), innkjøp av varer for salg, samt transport av varer opp til hytta, serveringspersonale når hytta er åpen for allmennheten og hugging av trær for egen vedproduksjon.

ROS-hytta er åpen hver søndag fra kl. 11.00-15.00 på høsten. Hver lørdag og søndag fra kl. 10.00-15.00 på vinteren, når det er skiføre.

Enkelte av styremedlemmene og vertene som holder hytta åpen, har vært med i svært mange år. Uten de frivillige på ROS-hytta, ville det ikke vært et serveringssted i Kjekstadmarka.

De siste sesongene har det vært utfordringer med å holde hytta åpen på bakgrunn av bl.a. koronarestriksjoner. En ekstra oppmerksomhet vil kunne motivere de frivillige som bidrar inn i arbeidet rundt ROS-hytta – de fortjener en påskjønnelse for deres enorme arbeid med å drifte hytta.

Om Asker kommunes frivillighetspris

Asker kommunes frivillighetspris

Asker kommune deler hvert år ut Frivillighetsprisen. Den deles ut til en person, en lokal forening eller gruppe som har gjort en betydningsfull og ekstraordinær frivillig innsats.

Frivillighetsprisens mål er å motivere, synliggjøre og verdsette frivilligheten i kommunen.

Frivillighetens bredde og mangfold, både med tanke på organisasjonsform, tematikk, alder og kultur, skal over tid gjenspeiles i et tilsvarende mangfold blant prisens vinnere. Prisen kan gis på grunnlag av innsats over lengre tid, eller i et tidsavgrenset prosjekt.

---

Selve prisen består av en gavesjekk på 10 000 kr og et kunstverk med plakett, samt blomster.  

Hvordan nominere kandidater?

Innbyggerne oppfordres hvert år til å nominere kandidater til Frivillighetsprisen. Juryen består av våre folkevalgte i utvalg for medborgerskap.

Tidligere prisvinnere

Tidligere prisvinnere i «Nye» Asker kommune:

2022: Alternativ Jul Asker, arrangement på Venskaben.
2021: Asle Magnus Lien, stifter av Hurum Sjakklubb, div. styreverv.
2020: Are Lerstein, nettverksbygger, motivator og organisator for Medvandrerne.