Opplysningene om de enkelte organisasjonene hentes automatisk. Foreningene må selv melde inn endringer til Brønnøysundregisteret.

Kontaktinfo

Kategori
Tros- Og Livssynsorganisasjoner
Formål
Beautiful inside Out er en frivillig kristen humanitær organisasjon som er politisk nøytral og er like åpen for alle mennesker i samfunnet, uavhengig av skjønn, alder og religion, alle er velkommen. Beautiful inside out skal jobbe for å forbedre folks levekår i samfunnet ved å kjempe mot ensomhet. Dette vil skje gjennom flere aktiviteter For de første .BEAUTIFUL INSIDE OUT vil holde skjønnhets relaterte aktiviteter som Miss konkurranser for Kristne Kvinne, og eventuell invitere dem til åpen intervju, samtale ,og debatt ,slik at kristenlivet blir mindre kjedelig. På den andre hovedaktiviteten bli kalt HOPE AND BELIEVE som vil være de humanitære aktivitetene som støtter de ensomme og de fattige. Det blir aktiviteter for alle spesielt de som opplever ensomhet . De fleste kristne opplever ensomhet og sliter med å trives i det sosiale livet på grunn av kultur. Beautiful inside out ønsker å fremme, vise Guds kjærlighet til alle gjennom tro og gjerninger. Beautiful inside out fungerer som et nettverk av kontakter for de som er alene. Beautiful inside out vil organisere vennertreff møter der de vil ha ulike aktiviteter.Foreigningen vil også støtte det kristne fellesskapet ved å hjelpe dem i sosiale aktiviteter slik at de kan finne seg til rette i det sosiale fellesskapet. Aktiviteter skal promotere gode opplevelser først i det kristen fellesskapet, og i tillegg kjønn i hele samfunnet uavhengig av skjønn og religion. Alle blir hjertelig velkommen.
Organisasjonsnummer
928458083
Forretningsadresse
c/o Larisa Gabu Kamga Katrineåsveien 5 3440 RØYKEN
E-post
Hjemmeside
http://larisagabu.com
Mobiltelefon
927 72 896