Informasjon om koronapandemien og vaksinering i Asker

Les om smittesituasjonen og registrer deg for vaksinering.

Asker frivillighetsutvalg

Asker frivillighetsutvalg sitt mandat omfatter tilskuddsmidler, lokaler og samarbeid / partnerskap, og består av medlemmer fra 12 ulike organisasjoner + en representant fra Asker kommune.

Medlemmer i utvalget

 • Asker Kulturråd: Erik de Mora, leder
 • Vollen Nærmiljøsentral: Elisabeth Takle Bye, nestleder
 • Borgen Nærmiljøsentral: Hilde Skogedal, nestleder
 • Asker kirkelige fellesråd: Tor Øystein Vaaland, vikar John Grimsby
 • Asker Velforbund: Arne Fredbo
 • Asker Idrettsråd: Gry Garlie
 • Røyken og Spikkestad idrettslag (ROS): Sigmund Kjos
 • Heggedal Nærmiljøsentral: Sverre Aae
 • Asker Turlag DNT: Ingeborg Sølvsberg Dolven
 • Asker Røde Kors: Dag Teistung
 • Asker frivilligsentral: Jorunn Schie
 • NaKuHel Asker: Tina Chistophersen
 • Asker kommune: Heidi Thommessen, sekretær

Mandat

Temaene Tilskudd, Lokaler og samarbeid / partnerskap avgrenser mandatets omfang. Dette betyr at Frivillighetsutvalget konsentrerer seg om saksarbeid og planarbeid som omhandler  disse tre temaene.

Utvalget deltar i utarbeidelsen av Temaplan for medborgerskap, og ønsker å gi høringsinnspill / være en dialogpartner i øvrige relevante saker.

Utvalgets arbeid

Frivillighetsutvalget møtes fire ganger per halvår.

Arbeidsutvalget består av leder, nestledere og frivillighetskoordinator. Arbeidsutvalget forbereder møtet en uke før neste møte. Innspill til saker sendes leder eller nestleder innen en uke før neste møte.

Frivillighetsutvalget undersøker nye metoder for kunnskapsformidling som for eksempel frivillighetsbørs. Frivillighetskonferansen 2020 vurderes opp mot dette.

Møtereferater