Oppdatert informasjon om koronaviruset. Information on coronavirus.

Informasjonssider om koronasituasjonen i Asker / corona in Asker.
Opplysningene om de enkelte organisasjonene hentes automatisk. Foreningene må selv melde inn endringer til Brønnøysundregisteret.

Kontaktinfo

Kategori
Andre Helsetjenester
Formål
Spre informasjon om EQ-terapi. Ivareta medlemmenes interesser. Sikre at kunder får faglig og etisk forsvarlig behandling. Medvirke til at foreningens medlemmer utøver sin virksomhet forsvarlig. Være et forum for erfaring-, kunnskaps- og holdningsutvikling for utøvere av EQ-terapi.
Organisasjonsnummer
921163258
Forretningsadresse
c/o Ivar Andreas Seip Skatvedtveien 52 3475 SÆTRE
Kontaktperson
Kjersti Idem
E-post