Informasjon om koronapandemien og vaksinering i Asker

Les om smittesituasjonen og registrer deg for vaksinering
Opplysningene om de enkelte organisasjonene hentes automatisk. Foreningene må selv melde inn endringer til Brønnøysundregisteret.

Kontaktinfo

Kategori
Andre Helsetjenester
Formål
Spre informasjon om EQ-terapi. Ivareta medlemmenes interesser. Sikre at kunder får faglig og etisk forsvarlig behandling. Medvirke til at foreningens medlemmer utøver sin virksomhet forsvarlig. Være et forum for erfaring-, kunnskaps- og holdningsutvikling for utøvere av EQ-terapi.
Organisasjonsnummer
921163258
Forretningsadresse
c/o Ivar Andreas Seip Skatvedtveien 52 3475 SÆTRE
Kontaktperson
Kjersti Idem
E-post