Informasjon om koronapandemien og vaksinering i Asker

Les om smittesituasjonen og registrer deg for vaksinering
Opplysningene om de enkelte organisasjonene hentes automatisk. Foreningene må selv melde inn endringer til Brønnøysundregisteret.

Kontaktinfo

Kategori
Idrettsforeninger
Formål
Idrettsråd med oppgave å være bindeledd mellom idrettslagene og kommunen, og mellom idrettslagene og idrettskretsen.
Organisasjonsnummer
993062189
Postadresse
Postboks 166 1372 ASKER
E-post
Hjemmeside
http://www.askeridrettsrad.no
Mobiltelefon
907 81 515