Informasjon om koronapandemien og vaksinering i Asker

Les om smittesituasjonen og registrer deg for vaksinering
Opplysningene om de enkelte organisasjonene hentes automatisk. Foreningene må selv melde inn endringer til Brønnøysundregisteret.

Kontaktinfo

Kategori
Idrettsforeninger
Formål
Foreningens formål er å bestrebe forvaltningen av vilt- og fiskebestanden i Hurum på en slik måte at artsrikdommen og mangfoldet bevares, samt å legge til rette for at allmennheten får tilgang til jakt og fiske.
Organisasjonsnummer
994207849
Postadresse
Postboks 24 3485 FILTVET
Forretningsadresse
3484 HOLMSBU
Kontaktperson
Svein Anders Olaussen
E-post
Hjemmeside
http://www.shjff.no
Mobiltelefon
952 90 867