Oppdatert informasjon om koronaviruset. Information on coronavirus.

Informasjonssider om koronasituasjonen i Asker / corona in Asker.
Opplysningene om de enkelte organisasjonene hentes automatisk. Foreningene må selv melde inn endringer til Brønnøysundregisteret.

Kontaktinfo

Kategori
Interesseorganisasjoner
Formål
Foreningen har som formål å sikre et trygt og forsvarlig fødetilbud og barselomsorg over hele Norge. Foreningen skal særlig arbeide for å hindre ytterligere nedleggelser av fødetilbud i distrikts-Norge.
Organisasjonsnummer
922738386
Postadresse
Langveien 19 6509 KRISTIANSUND N
Forretningsadresse
c/o Anja Cecilie Solvik Skjellestadåsen 33 1389 HEGGEDAL