Informasjon om koronapandemien og vaksinering i Asker

Les om smittesituasjonen og registrer deg for vaksinering
Opplysningene om de enkelte organisasjonene hentes automatisk. Foreningene må selv melde inn endringer til Brønnøysundregisteret.

Kontaktinfo

Kategori
Interesseorganisasjoner
Formål
ISAAC ble grunnlagt av representanter fra 7 land i mai -83 i Michigan. Det er en frivillig medl. org. som har til oppgave å øke kommunikasjonsferdigheter og gi muligheter for å bedre livskvalitet til personer med alvorlige kommunikasjonsvansker.
Organisasjonsnummer
976532422
Forretningsadresse
v/ Jane Svartskuren Engelsrudlia 28A 1385 ASKER
Kontaktperson
Jane Svartskuren
E-post
Hjemmeside
http://www.isaac.no