Informasjon om koronapandemien og vaksinering i Asker

Les om smittesituasjonen og registrer deg for vaksinering
Opplysningene om de enkelte organisasjonene hentes automatisk. Foreningene må selv melde inn endringer til Brønnøysundregisteret.

Kontaktinfo

Kategori
Interesseorganisasjoner
Formål
Recovering Couples Anonymous er et tolvtrinnsfellesskap av par i tilfriskning som deler erfaring, styrke og håp med hverandre.
Organisasjonsnummer
818880332
Forretningsadresse
c/o Erik Carl Johan Lindström Heggveien 53 3440 RØYKEN
E-post