Informasjon om koronapandemien og vaksinering i Asker

Les om smittesituasjonen og registrer deg for vaksinering
Opplysningene om de enkelte organisasjonene hentes automatisk. Foreningene må selv melde inn endringer til Brønnøysundregisteret.

Kontaktinfo

Kategori
Rekreasjon Og Sosiale Foreninger
Formål
Foreningens virksomhet utøves i Heggedal med det formål å bidra til et godt miljø ved Heggedal skole og blant ungdom i bygda. Foreningen arrangerer 17 mai arrangement for Heggedal skole og donerer penger og gaver til skolen til bruk i forbindelse med idrett, kultur, lek, undervisning og andre aktiviteter som kan være til nytte eller glede for barna ved Heggedal skole.
Organisasjonsnummer
915922864
Forretningsadresse
c/o Rolf Kristiansen Skoleveien 55 1389 HEGGEDAL
E-post
Mobiltelefon
92410202