Informasjon om koronapandemien og vaksinering i Asker

Les om smittesituasjonen og registrer deg for vaksinering
Opplysningene om de enkelte organisasjonene hentes automatisk. Foreningene må selv melde inn endringer til Brønnøysundregisteret.

Kontaktinfo

Kategori
Lokalsamfunnsutvikling
Formål
Lokal forening hvis formål er å fremme medlemmenes felles interesser i forhold til bomiljø, trivsel og forskjønnelse, fremme tiltak til beste for barn og eldre samt arbeide med offentlige og private institusjoner i saken av felles interesse.
Organisasjonsnummer
993627550
Postadresse
Postboks 187 1377 BILLINGSTAD
Forretningsadresse
1377 BILLINGSTAD
Kontaktperson
Egil Steinsland
E-post
Hjemmeside
http://www.billingstad.no