Informasjon om koronapandemien og vaksinering i Asker

Les om smittesituasjonen og registrer deg for vaksinering
Opplysningene om de enkelte organisasjonene hentes automatisk. Foreningene må selv melde inn endringer til Brønnøysundregisteret.

Kontaktinfo

Kategori
Lokalsamfunnsutvikling
Formål
Foreningen har til formål å ivareta medlemmenes fellesinteresser ved opparbeidelse og administrasjon av vellets fellesarealer i henhold til avtale av 29.10.93 med Grunneierforeningen på Mellem-Nes, føre tilsyn med og vedlikeholde vellets eiendeler etc. Likeledes skal foreningen arbeide for et godt beboermiljø og sikre trafikkforhold.
Organisasjonsnummer
916216327
Forretningsadresse
c/o Ketil Tveter Salvesen Granveien 53 1394 NESBRU
Kontaktperson
Ketil Salvesen
E-post