Informasjon om koronaviruset og vaksinering. Information on coronavirus.

Informasjonssider om koronasituasjonen i Asker / corona in Asker.
Opplysningene om de enkelte organisasjonene hentes automatisk. Foreningene må selv melde inn endringer til Brønnøysundregisteret.

Kontaktinfo

Kategori
Lokalsamfunnsutvikling
Formål
Foreningen har til formål å ivareta medlemmenes fellesinteresser ved opparbeidelse og administrasjon av vellets fellesarealer i henhold til avtale av 29.10.93 med Grunneierforeningen på Mellem-Nes, føre tilsyn med og vedlikeholde vellets eiendeler etc. Likeledes skal foreningen arbeide for et godt beboermiljø og sikre trafikkforhold.
Organisasjonsnummer
916216327
Forretningsadresse
c/o Ketil Tveter Salvesen Granveien 53 1394 NESBRU
Kontaktperson
Ketil Salvesen
E-post