Informasjon om koronapandemien og vaksinering i Asker

Les om smittesituasjonen og registrer deg for vaksinering
Opplysningene om de enkelte organisasjonene hentes automatisk. Foreningene må selv melde inn endringer til Brønnøysundregisteret.

Kontaktinfo

Kategori
Lokalsamfunnsutvikling
Formål
Foreningen har til formål å ivareta medlemmenes fellesinteresser ved å administrere vellets fellesarealer, føre tilsyn med og vedlikeholde dets eiendeler etc. Likeledes tilligger det foreningen å arbeide for et godt beboermiljø og for stedets forskjønnelse, derunder dra omsorg for at bebyggelsen ikke nedsetter stedets karakter. Samarbeide med omliggende velforeninger skal skje i alle saker av felles interesse.
Organisasjonsnummer
897038102
Postadresse
c/o Kjell-Hugo Melvoll Årengveien 13 1394 NESBRU
Kontaktperson
Espen Bøch
E-post
Hjemmeside
http://www.ovrenesvel.no