Oppdatert informasjon om koronaviruset. Information on coronavirus.

Informasjonssider om koronasituasjonen i Asker / corona in Asker.

Frivillighetsfondet i tidligere Røyken

Frivillig, uegennyttig innsats, utøvd av engasjerte innbyggere / lag og foreninger som deltar og tar ansvar, gir tryggere og mer robuste lokalsamfunn.

Tilskuddspotten er ment å styrke det frivillige arbeidet i Røyken kommune.

Som grunnlag for tildeling gjelder:

  • Søkere må være hjemmehørende i Røyken kommune
  • Tilskuddet må brukes i Røyken kommune
  • Ansvarlig søker må være over 18 år
  • Vedlagt søknaden må det forevises et budsjett og kontonummer
  • Det kan ikke søkes om større beløp en kr. 25.000
  • Ved tildeling utbetales 70% straks, resterende 30% utbetales når tiltaket er gjennomført og dokumentert
  • Primært støttes ikke tiltak som får midler gjennom kommunens øvrige tilskuddsordninger
  • Arrangement/tiltak som er åpen for alle eller fysiske tilrettelegginger som gleder mange vil bli prioritert
  • Kommersielle tiltak kan ikke søke om midler fra Frivillighetsfondet

Søknad sendes til: Asker kommune, Tilskuddsordninger tidligere Røyken, Katrineåsveien 20, 3440 Røyken.