Oppdatert informasjon om koronaviruset. Information on coronavirus.

Informasjonssider om koronasituasjonen i Asker / corona in Asker.

Reglement for kommunal medvirkning ved større stevner, arrangement og gavepremier i tidligere Hurum

Generelt

Hurum kommune kan gi gaver, oppmerksomheter og premier ved spesielle anledninger. Ordningene administreres og budsjetteres av kulturadministrasjonen.    

Reglementet omfatter følgende anledninger:

 • Jubileer i ideelle/frivillige foreninger.
 • Oppmerksomheter til utøvere ved spesielle prestasjoner innenfor aktivitetsområdet kunst/kultur/fritid.
 • Større mønstringer, stevner, konkurranser og eventuelt premier til disse.

Jubileer

Kommunen gir gaver og/eller gavesjekk til ideelle organisasjoner/foreninger ved følgende jubileer:

 • 25 år: kr. 3 500,-
 • 50 år: kr. 5.000,-
 • 75 år: kr. 8.000,-
 • 100 år: kr. 10.000,-
 • hvert 25. år deretter: kr. 8.000,-

Dersom kommunen blir invitert til markering av mellomliggende jubileer, overrekkes gave og/eller gavesjekk slik:

 • Verdi 10, 20, 30, 40 år: Inntil kr. 2.500,-
 • 60, 70, 80, 90, 110 osv.: Inntil kr. 5.000,-

Gaver/oppmerksomheter fra kommunen skal samordnes gjennom ordfører/kommunedirektør og kulturadministrasjon. Med gaver skal følge blomster.

Reglementet omfatter ikke automatisk organisasjoner som primært ivaretar medlemmenes yrkesmessige og/eller økonomiske interesser eller politiske partier. Eventuelt markering ved slike tilfeller, må behandles særskilt.

Oppmerksomheter/gaver til utøvere innenfor kulturområdet

Hurum kommune kan gi gave/oppmerksomhet til utøvere innenfor kulturområdet som har vist spesielle prestasjoner på høyt nivå. Det kan være idrettsprestasjoner (utover klubb- og kretsmesterskap), kunstneriske prestasjoner m.v.

 • Utøvere skal bo i Hurum eller ha sterk tilknytning til kommunen.
 • Gaven/oppmerksomheten kan være gavesjekk, gjenstand, bildende kunst eller lignende. Verdien av gaven vurderes på grunnlag av nivå/prestasjon, men skal være maks kr 2 500,-. Med gaven følger blomster. Ved tildeling til lag/foreninger gis gaven til laget, med blomst og eventuelt miniatyrer til deltakere. Gjentatte prestasjoner på samme nivå markeres med blomster.
 • Gaver overrekkes ved en egen sammenkomst eller i tilknytning til annet egnet arrangement. Enkel servering. Ordfører og/eller leder for driftsutvalget er vertskap.

Kommunal medvirkning ved større stevner/arrangement, gavepremier m.m.

Hurum kommune kan gi tilskudd til større arrangement, stevner som norgesmesterskap eller lignende som arrangeres i Hurum eller i samarbeid med andre etter avtale.

 • Kommunens medvirkning kan være helt eller delvis å bekoste en bespisning eller lignende etter avtale med arrangør. Det kan gis gavepremier som er påført Hurums kommunevåpen til samme arrangement.
 • Økonomisk ramme og form på kommunens medvirkning vurderes i hvert enkelt tilfelle av driftsutvalget.
 • Kommunens medvirkning skal framgå av program, speakertjeneste, annonsering m.v.

For kommunal medvirkning ved større stevner/arrangement er det fra 2017 innført søknadsfrist: 1. mars.

Praktiske opplysninger

 • Reglene er behandlet i Hovedutvalg for kultur og fritid 20.09.93, sak 62/93
 • Behandlet i formannskapet 19.10.93, sak 211/93
 • Revidert av Driftsutvalget 12.09.2006, sak 44/06
 • Sist endret av formannskapet i sak 33/16, 10.5.16

Søknad/forslag på hvem som bør få gave sendes til:

Hurum kommune, Nordre Sætrevei 1, 3475 Sætre

eller e-post