Oppdatert informasjon om koronaviruset. Information on coronavirus.

Informasjonssider om koronasituasjonen i Asker / corona in Asker.

Retningslinjer for tilskudd til flyktninger for integrering i kultur- og fritidsaktiviteter i tidligere Hurum

1. Aktivitetstilskudd til kultur og fritidsaktiviteter

Tilskuddet kan gis til den enkelte flyktning for deltakelse i kultur- og fritidsaktiviteter som fremmer integrering.

Tilskuddet kan gis til alle flyktninger

Aktivitetstilskuddet skal ikke erstatte aktivitetsstøtten som ytes over flyktningebudsjettet. Tilskuddet kan gå til innkjøp av særskilt utstyr som gjelder den enkelte aktivitet som speiderdrakt, lagdrakt, leggskinner m.m., og kan også dekke aktivitetsavgift og evt. transportutgifter. (Gymtøy dekkes normalt over flyktningebudsjettet, men kan likevel vurderes til barn under grunnskolealder).

Kontaktpersoner ved grunnskolene og Kompetansesenteret får ansvar for å hjelpe den enkelte flyktning med informasjon om kultur- og fritidsaktiviteter, og informere om tilskuddsordningen.

Tilskudd ytes innenfor en ramme av 2.000,- kroner per aktivitet årlig. Tilskuddet utbetales mot kvittering eller kopi av faktura for aktivitetsavgift. Tilskudd kan gis i inntil 5 år per flyktning.

Tilskudd skal i utgangspunktet dekke deltakelse i kultur- og fritidsaktiviteter i Hurum, men kan i særskilte tilfeller gis til aktiviteter utenfor kommunen.

Søknadsskjema sendes Kulturkontoret.

Ingen søknadsfrist.

2. Hurum for alle

Tilskudd kan tildeles holdningsskapende prosjekter eller lag og foreninger som bidrar til integrering av flyktningene i Hurum. Målet er integrering i kultur- og fritidsaktiviteter.

Tilskudd kan gis til lag og foreninger eller skoler. Det oppfordres til samarbeid.

Søknad sendes Kulturkontoret i eget brev. Det må foreligge en kort beskrivelse av prosjektet og samarbeidspartnere, kontaktinformasjon på ansvarlig søker, budsjett og finansieringsplan.

Behandlinger

  • Vedtatt i Hurum kommunes driftsutvalg 01.03.05, med endringer av 26.06.06
  • Vedtatt i Hurum kommunes driftsutvalg 12.09.06, i PS 42/06.
  • Vedtatt i Hurum kommunes tjenesteutvalg 01.04.14. i PS 23/14.
  • Med administrativ korrigering av 26.9.2014.