Oppdatert informasjon om koronaviruset. Information on coronavirus.

Informasjonssider om koronasituasjonen i Asker / corona in Asker.

Integreringstilskudd i tidligere Asker

Formål

Integreringstilskuddet skal bidra til å gi alle innbyggerne i Asker mulighet til å delta i ordinære organisasjoner og/eller aktiviteter.

Hvem kan søke

Frivillige organisasjoner som setter i gang tiltak for å integrere personer med særskilte behov i sin virksomhet/aktivitet, eller egne tiltak for personer med særskilte behov.

Om søknaden

Det er ingen søknadsfrist. Det kan søkes fortløpende hele året, men søknaden må sendes i god tid før arrangementsdato (14 dager for søknader under 50 000 kroner, tre måneder i forkant for søknader over 50 000 kroner).

Søke om tilskudd til integrering

Retningslinjer

Se detaljerte kriterier i retningslinjene.

Rapportering

Dersom du har mottatt støtte må du sende inn rapport innen to måneder etter at prosjektet eller arrangementer er gjennomført.

I rapporten skal det redegjøres for om arrangementet har vært avviklet i henhold til beskrivelsen i søknaden, antall publikum og regnskap i henhold til innsendt budsjett.

Rapportering tilskuddsordninger