Jubileumsgaver innen kultur og fritid i tidligere Hurum

Formål

Hurum kommune kan gi gaver, oppmerksomheter og premier ved spesielle anledninger. Ordningene administreres og budsjetteres av kulturadministrasjonen.    

Reglementet omfatter følgende anledninger:

 • Jubileer i ideelle/frivillige foreninger
 • Oppmerksomheter til utøvere ved spesielle prestasjoner innenfor aktivitetsområdet kunst/kultur/fritid
 • Større mønstringer, stevner, konkurranser og eventuelt premier til disse

Jubileer og beløp

Kommunen gir gaver og/eller gavesjekk til ideelle organisasjoner/foreninger ved følgende jubileer:   

 • 25 år: kr. 3.500
 • 50 år: kr. 5.000
 • 75 år: kr. 8.000
 • 100 år: kr. 10.000
 • Hvert 25. år deretter: kr. 8.000

Dersom kommunen blir invitert til markering av mellomliggende jubileer, overrekkes gave og/eller gavesjekk slik:

 • 10, 20, 30, 40 år: Inntil kr. 2.500
 • 60, 70, 80, 90, 110 osv.: Inntil kr. 5.000

Gaver/oppmerksomheter fra kommunen skal samordnes gjennom ordfører/kommunedirektør og kulturadministrasjon. Med gaver skal følge blomster. 

Reglementet omfatter ikke automatisk organisasjoner som primært ivaretar medlemmenes yrkesmessige og/eller økonomiske interesser eller politiske partier. Eventuelt markering ved slike tilfeller, må behandles særskilt.

Oppmerksomhet/gave til utøvere innenfor kulturområdet

Hurum kommune kan gi gave/oppmerksomhet til utøvere innenfor kulturområdet som har vist spesielle prestasjoner på høyt nivå. Det kan være idrettsprestasjoner (utover klubb- og kretsmesterskap), kunstneriske prestasjoner m.v.

 • Utøvere skal bo i Hurum eller ha sterk tilknytning til kommunen.
 • Gaven/oppmerksomheten kan være gavesjekk, gjenstand, bildende kunst eller lignende. Verdien av gaven vurderes på grunnlag av nivå/prestasjon, men skal være maks kr 2 500,-. Med gaven følger blomster. Ved tildeling til lag/foreninger gis gaven til laget, med blomst og eventuelt miniatyrer til deltakere. Gjentatte prestasjoner på samme nivå markeres med blomster.
 • Gaver overrekkes ved en egen sammenkomst eller i tilknytning til annet egnet arrangement. Enkel servering. Ordfører og/eller leder for driftsutvalget er vertskap.     

Slik søker du

Søknad om/forslag på hvem som bør få gave sendes per post til:

Asker kommune, Tilskuddsordninger tidligere Hurum, Katrineåsveien 20, 3440 Røyken.

Ta kontakt

Ved spørsmål til tilskuddsordninger og søknadsprosess kontakt oss på telefon 32 79 71 00.