Oppdatert informasjon om koronaviruset. Information on coronavirus.

Informasjonssider om koronasituasjonen i Asker / corona in Asker.

Prosjekt- og arrangementstilskudd i tidligere Hurum

Prosjekt- og arrangementstilskudd deles ut to ganger i året.

Søknadsfrist er 1. mars og 15. september.

De tilgjengelige midlene deles likt mellom de to søknadsperiodene.

Søke tilskudd til prosjekter og arrangementer