Oppdatert informasjon om koronaviruset. Information on coronavirus.

Informasjonssider om koronasituasjonen i Asker / corona in Asker.

TV-aksjonen 2020

Midlene fra TV-aksjonen til NRK 2020 går til WWF (Verdens naturfond) og deres arbeid for å bekjempe plast i havet. I år går TV-aksjonen av stabelen den 18. oktober og har fått navnet “Et hav av muligheter”. Asker kommune støtter årets aksjon med 2 kroner per innbygger.

Logo-banner for TV-aksjonen 2020

Med midler fra TV-aksjonen skal WWF (Verdens naturfond) bekjempe plast i havet gjennom å etablere og forbedre eksisterende avfallssystemer for mer enn 900 000 mennesker. Det skal skje gjennom målrettede tiltak i ulike storbyer i Vietnam, Thailand, Filippinene og Indonesia, hvor et av de viktigste virkemidlene vil være å etablere bedre avfallshåndtering. Manglende kontroll på søppel er nemlig hovedårsaken til all plasten slippes ut i havet.

WWF skal samle inn og resirkulere søppel som i dag havner i naturen. Målet er å redusere utslipp av plast til elver og hav med 7000 tonn årlig.

TV-aksjonen mot plast i havet blir digital

På grunn av koronasituasjonen blir årets TV-aksjon til WWF en digital bøsseaksjon. Du får likevel mange muligheter til å delta i årets aksjon for å bekjempe plast i havet.

Ønsker du å delta, kan du gå inn på nettsiden www.blimed.no.

Næringslivets ryddeaksjon

Ønsker din bedrift å bidra gjennom Næringslivets ryddeaksjon kan du gå inn på denne nettsiden https://ndugnad.no/.

Dette er et samarbeid mellom Asker Næringsforening, Vollen Marina as, Oslofjorden Dykkesenter, Røyken Sportsdykkerklubb, Vollen Nærmiljøsentral og Asker kommune.