Ekstratilskudd på 7 millioner delt ut til frivillighet

Asker kommune har delt ut 7 millioner kroner til frivillige lag og foreninger for å avhjelpe konsekvenser av koronasituasjonen.

Illustrasjon for penger

Tilskuddet er tenkt å kompensere for inntektstap og merutgifter grunnet myndighetspålagte krav og anbefalinger i forbindelse med covid-19-situasjonen for arrangementer, men ikke minst for å stimulere til å få frivillighetslivet i gang igjen.

Tilskuddet er delt ut i tråd med Formannskapets føringer for Askerpakke 2, innenfor fire ulike ordninger.

  • 25 idrettsforeninger og 18 kulturforeninger fikk 137 kroner per medlem - totalt drøyt to millioner kroner - i stimuleringstilskudd. Kommunen håper dette kan være et bidrag for å holde lag og foreningsarbeidet oppe, mens aktiviteten sakte gjenopptas etter korona.
  • 27 foreninger fikk til sammen ca. fire millioner kroner som kompensasjon for tap og merkostnader i forbindelse med arrangementer.
  • Frivillighetsarbeidet i Den norske kirkes menigheter er tildelt 682 000 kroner som kompensasjonstilskudd.
  • Frivillighetens prosjekt "Pandefri" er tildelt 180 000 kroner som bidrag til å mobilisere for ny frivillighet.

Fordeling av stimuleringstilskudd

Organisasjonens navn

Tilskuddsbeløp

Holmen tropp og turn

817 209

Tropenattfestivalen

50 000

Hyggen idrettsforening

56 855

Asker svømmeklubb

630 424

Asker karateklubb

16 440

Holmen hockey

56 170

Kjekstad golfklubb

11 820

Asker jazzklubb

10 000

Asker røde kors

32 801

Dikemark idrettsforening

108 376

GUI sportsklubb

537 803

Tofte Fremad IF

132 099

Sætre IF Graabein

261 363

stiftelsen heggedal hovedgård

155 683

Holmen skolekorps

68 562

Hurum og Røyken storband

33 466

Røyken skoles musikkorps

10 000

Asker skiklubb

274 199

Frydenlund skolekorps

76 894

Slemmestad skolekorps

10 000

Asker badmintonklubb

16 440

Asker spell og danselag

10 000

Nesøya idrettslag

387 894

Asker TAEKWON-DO klubb

24 249

Kulturhuset Hovtun

10 000

Asker bildende kunstnere

14 456

Asker musikkorps

95 333

Asker tennisklubb

589 633

Det gule huset

10 000

Asker skolekorps

138 796

IF Frisk Asker AIL

31 750

Sætre speidergruppe

19 591

Asker baskettball club

51 512

Asker skøyteklubb

38 360

Asker kunstforening

11 800

Holmen tennisklubb

73 021

Asker turnforening

466 486

Asker fleridrettslag

23 290

Asker golfklubb

244 545

Holmen idrettsforening

285 434

Asker fotball

118 027

Arnestad skolekorps

93 867

Slemmestad og omegn turnforening

31 921