Nytt dialogmøte med kultur- og frivillighetsfeltet

Asker kommune inviterer igjen til digitalt dialogmøte med aktører på kultur- og frivillighetsfeltet omkring koronapandemien og smittesituasjonen i Asker.

Illustrasjon kultur

Møtet vil foregå på Zoom. Kommuneoverlegen og andre representanter fra kommunen deltar i møtet.

Dato/tid: Mandag 17. januar 2022 klokken 18.00

Bli med på møtet

Agenda

  • Status og informasjon om koronapandemien v/ kommuneoverlege Meera Grepp
  • Innlegg og spørsmål knyttet til nye tiltak fra aktører i kultur- og frivillighetsfeltet
  • Dialog

Mer informasjon

Har du spørsmål om møtet, kontakt virksomhetsleder for innbyggertorgene Charlotte Sætre på e-post eller telefon 454 64 059.