Offisiell åpning av Holmen innbyggertorg

Fredag 15. oktober ble Holmen innbyggertorg erklært åpnet. Dette er ett av Askers syv innbyggertorg, som er levende møteplasser for alle.

Bilde av lokalene på Holmen innbyggertorg
Foto: Asker kommune

Kort fortalt

Innbyggertorgene er åpne møteplasser for alle, nær der de bor. Der det tilrettelegges for lokale initiativ og medborgerskap. Innbyggertorgene er arenaer for opplevelser og samarbeid mellom innbyggere, lag og foreninger, næringsliv og kommune.

- Ved å tilby attraktive lokale møteplasser og tilrettelegge for lokale initiativ mellom innbyggere, lag, foreninger og næringsliv, er målet at enda flere motiveres til å være medborgere og delta i lokalsamfunnet, forklarer Kristin M. Felde, direktør for medborgerskap.

Møteplass for alle

Når det er noen som ønsker å bidra med aktiviteter og innhold på det nye innbyggertorget eller i nærmiljøet, vil innbyggertorgets medarbeidere bistå med tilrettelegging. I tillegg til å være en arena for kultur og lokale initiativ, er den nye møteplassene også for dem som bare vil slappe av, lese aviser, møte venner eller delta på aktiviteter. Hver tirsdag er innbyggerservice der, for å veilede og hjelpe folk til å finne frem i det kommunale systemet.

Populær ungdomsklubb

Innbyggertorget holder til på Holmen senter, på toppen i 4. etasje. Der er det både møte- og kulturlokaler til leie, og de splitter nye «Panorama-lokalene» er blitt et populært treffpunkt for ungdom etter skoletid. Der er det også ukentlig ungdomsklubb i regi av kommunens ungdomsavdeling Ungkultur Asker.

Inkluderer flere

- Holmen innbyggertorg er i støpeskjeen. Innbyggertorget ble tatt i bruk i 2020, men det er først nå i høst etter at samfunnet åpnet igjen, at vi kan ta møteplassen ordentlig i bruk, forklarer hussjef Beate Sandtrøen og fortsetter. - Vi viderefører det populære tidligere Holmen seniorsenter, i våre nå utvidede og oppussede lokaler. De gode aktivitetene videreføres, samtidig som vi ser at nye aktiviteter er med på å inkludere enda flere fra nærmiljøet.

Foruten ungdomsklubben og en rekke populære foredrag som seniorvennene har tatt initiativ til, er det stadig flere fra nærmiljøet som kommer innom. Sandtrøen anbefaler alle å ta en titt i kommunens kalender «Hva skjer i Asker», for å få oversikt over nettopp; Hva skjer i Asker - og på innbyggertorget. Eller komme innom for en prat og ta med en brosjyre med oversikt over høstens aktiviteter.

Lokaldemokrati og medborgerskap

- Vi ønsker å styrke lokaldemokratiet, der vi sammen skaper gode nærmiljøer for dagens - og morgendagens innbyggere. Vi håper innbyggertorgene blir møteplasser som alle gjør til "litt sitt", ved å bruke og sette sitt preg på det, forklarer medborgerskapsdirektør Felde.

Syv – snart åtte innbyggertorg

Kommunens syv, etter hvert åtte innbyggertorg, er ulike i størrelse og innhold, med tilbud som styres av lokale initiativ, ønsker og behov.

- Innbyggertorgene er åpne møteplasser for alle, nær der de bor. De er arenaer for opplevelser og samarbeid mellom innbyggere, lag og foreninger, næringsliv og kommunen, forklarer Felde.

Her kan du lese mer om våre innbyggertorg på Tofte, i Slemmestad, Sætre, Heggedal, Borgen, Asker sentrum, Holmen – og etter hvert i Spikkestad.