Inviterer til workshop for å styrke frivillig deltakelse og engasjement

Frivillighetsutvalget og Asker kommune inviterer til workshop 7. juni på kulturhuset Teglen i Spikkestad. Arrangementet passer for både frivillige og ansatte i lag og foreninger, ansatte i kommunen og andre med interesse for frivillighet.

Illustrasjon av kommunen som likeverdig deltager i prosess
Samskapingsprosess. Foto: Hyper

Kort fortalt

Frivillighetsutvalget og Asker kommune markerer Frivillighetens år 2022 med en rekke aktiviteter for å hylle, øke rekrutteringen og øke kjennskap til frivillighetens merverdi. Workshopene 7. juni på kulturhuset Teglen har tema: Hvordan styrke frivillig deltakelse og engasjement? 

Program

Det blir avholdt to workshoper med samme tema: hvordan styrke frivillig deltakelse og engasjement?

Mange opplever utfordringer i rekruttering. Formålet med workshopen er innspill som bidrar til å styrke frivilligheten i din organisasjon.

Programmet består av fire deler med faglige innledninger, erfaringsdeling og arbeid i grupper.

Foredragsholder er Stephen Stirris, professor og leder for Senter for verdibasert ledelse og innovasjon.

Program workshop 1. kl. 12.00–15.00 7. juni. For ansatte i kommunen og i lag og foreninger

7. juni kl. 12.00–15.00

For ansatte i kommunen og i lag og foreninger

Hver deltaker bruker egen organisasjon som case hvor vi tilrettelegger en prosess for å drøfte følgende:

 1. Hva er frivillighetens merverdi? Hvorfor skal noen være frivillig i vår organisasjon?
 2. Motivasjon og ny frivillighet? Hvordan rekrutterer vi?
 3. Hva er god frivillighetsledelse? Hvordan følger vi opp?
 4. Hvordan kan Asker kommune og frivillige lag og foreninger samspille?

Del 1. 12.00–13.30

 • Ny frivillighet – merverdi og motivasjon. Stephen Sirris, professor VID vitenskapelige høgskole
 • Veier inn mot å bli frivillig. Presentasjon av Frivillighetsnettverkets undersøkelse av 30 potensielle frivillige. Heidi Thommessen, rådgiver Asker kommune
 • Hvilke nøkler har vi til vellykket rekruttering? Erfaringsdeling og refleksjon i grupper på fire personer
 • To innlegg ved avtalte respondenter (5. minutter hver) og plenumsamtale


13.30–13.50 Pause – Enkel bevertning.


Del 2. 13.50–15.00

 • Hva er god frivillighetsledelse? Stephen Sirris
 • Hva er god frivillighetsledelse hos oss? Erfaringsdeling og refleksjon i grupper på fire personer
 • Panelsamtale: Hvordan kan kommunen og organisasjonene samspille om frivillighet?
 • Hva har jeg hørt – veien videre. Navn ikke kjent, Asker kommune
Program workshop 2. kl. 17.00–20.00 7. juni. For frivillige i organisasjonene og andre interessenter

7. juni, 17.00–20.00.

For frivillige i organisasjonene og andre interessenter.

Hver deltaker bruker egen organisasjon som case hvor vi tilrettelegger en prosess for å drøfte følgende:

 1. Hva er frivillighetens merverdi? Hvorfor skal noen være frivillig i vår organisasjon?
 2. Motivasjon og ny frivillighet? Hvordan rekrutterer vi?
 3. Hva er god frivillighetsledelse? Hvordan følger vi opp?
 4. Hvordan kan Asker kommune og frivillige lag og foreninger samspille?

Del 1. 17.00–18.40

Hva er frivillighetens merverdi? Hvorfor skal noen være frivillig i vår organisasjon?

 • Innledning ved Stephen Sirris, professor VID vitenskapelige høgskole.
 • Erfaringsdeling og refleksjon i grupper på fire personer. Hvem er vi, hva gjør vi, hvorfor trengs vi? To og to – deretter de fire rundt bordet.

Motivasjon og ny frivillighet? Hvordan rekrutterer vi?

 • Ny frivillighet og motivasjon. Stephen Sirris.
 • Veier inn mot å bli frivillig.  Presentasjon av Frivillighetsnettverkets undersøkelse av 30 potensielle frivillige. Heidi Thommessen, rådgiver Asker kommune.
 • Erfaringsdeling og refleksjon i grupper på fire personer. To og to – deretter de fire rundt bordet:
  • Fortell om en gang du rekrutterte en frivillig. Hva gjorde du da?
  • Hva kan du anbefale for en vellykket rekruttering?

 

18.40–19.00 Pause. Enkel bevertning.

 

Del 3. 19.00–20.00

Hva er god frivillighetsledelse? Hvordan følger vi opp frivillige?

 • Innledning ved Stephen Sirris.
 • Erfaringsdeling og refleksjon i grupper på fire personer. Hvordan praktiserer vi god frivillighetsledelse hos oss? Hvordan ivaretar og utvikler vi de frivillige hos oss?

Hvordan kan Asker kommune og frivillige lag og foreninger samspille?

 • Panelsamtale – Hvordan kan kommunen og organisasjonene samspille om frivillighet?
 • Hva har jeg hørt – veien videre. Navn ikke kjent, Asker kommune.

Hvordan komme seg dit

Adresse: Kulturhuset Teglen, C.A. Johansens plass 1, 3430 Spikkestad (se kart nederst på siden).

Kulturhuset Teglen ligger ved togstasjonen i Spikkestad. Lokaltoget tar 17. minutter fra Asker sentrum og går 4 ganger i timen.

Påmelding

Hvilken avdeling / tid vil du delta?

Spørsmål om workshopene og frivillighet i Asker kommune kan rettes til frivillighetskoordinator Jorunn Schie: .

Frivillighetens år 2022

Arrangementet avholdes i forbindelse med Frivillighetens år 2022. I løpet av 2022 skal hele Norge feire frivilligheten – landets største lagarbeid – og få enda flere med på laget.

Les mer om Frivillighetens år 2022 i Asker.

Logo illustrasjonsbilde

Finn Teglen på kart

Her finner du Teglen på Spikkestad.