Familiedag om frivillighet og beredskap

Det frivillige beredskapsarbeidet er bokstavelig talt livsviktig. Hver eneste dag gjør frivillige medarbeidere over hele landet en imponerende innsats for den nasjonale beredskapen. Beredskapens dag 10. september arrangeres lokalt her i Asker i Vollen som en del av Frivillighetens år.

Familiedag om frivillighet og beredskap
Vel møtt til en familiedag med fokus på frivillighet og beredskap lørdag 10. september klokken 11–14 i Vollen. På bildet ser vi Norsk Folkehjelp i aksjon. Foto: Norsk Folkehjelp

I katastrofer og kriser stiller Redningsselskapet, Røde Kors og Norsk Folkehjelp opp med høykompetent, frivillig redningspersonell. De redder liv til sjøs, på land og i fjellet.

Vi er alle helt avhengige av den innsatsen og engasjementet som frivillige bidrar med. Det er helt avgjørende at disse organisasjonene har lokal tilstedeværelse, og at de kjenner utfordringene i sitt miljø. Det gjør at frivillige raskt kan bistå med hjelp og omsorg der det er behov.

Røde Kors, Redningsselskapet og Norsk Folkehjelp utfører oppgaver som er sentrale for norsk redning og beredskap, og de er sikret en fast årlig andel av tippemidlene. Øvrige organisasjoner må søke.

Beredskapens dag i Vollen

Beredskapens dag 10. september arrangeres i Vollen, og dette er en fin mulighet for frivillige lag og foreninger til å vise seg fram og rekruttere nye medlemmer.

Politi, helsepersonell, brannvesenet, Sivilforsvaret, Norske Redningshunder, Norsk Folkehjelp, Redningsselskapet, Røde Kors, Norske Kvinners Sanitetsforening og Nasjonalforeningen for folkehelsen er blant de som deltar.

Det blir aktiviteter og demonstrasjoner, blant annet vil brannvesenet slukke branner og ordføreren bli reddet opp av sjøen.

  • Det blir oppvisninger med redningshunder i skogen, fra bygg og i sjøen med dykkere.
  • Norsk folkehjelp og Røde Kors viser hvordan de samarbeider med andre organisasjoner.
  • Sivilforsvaret viser fram utstyr og lar publikum prøve brannslanger.
  • Det blir kurs i hjerte- og lungeredning.

Vil din organisasjon delta? Ta gjerne kontakt med Elisabeth Takle Bye: 90 149 201 / 90 975 276