Opplysningene om de enkelte organisasjonene hentes automatisk. Foreningene må selv melde inn endringer til Brønnøysundregisteret.

Kontaktinfo

Kategori
Grunn Og Videregående Utdanning
Formål
Opprettholde identitet og tilhørighet til Latvia for barn og deres familier bosatt i Oslo og omegn. Utvikle og fullbyrde det latviske språk.
Organisasjonsnummer
928728234
Forretningsadresse
c/o Sandra Smiltniece Espens vei 10 1391 VOLLEN