Opplysningene om de enkelte organisasjonene hentes automatisk. Foreningene må selv melde inn endringer til Brønnøysundregisteret.

Kontaktinfo

Kategori
Kultur Og Kunst
Formål
Kor med fokus på operagenren og klassisk musikk og ønsker å fremme dette på et amatørnivå med høye ambisjoner.
Organisasjonsnummer
997608372
Forretningsadresse
c/o Nico Hytten Ridder Flemmings vei 36 1397 NESØYA
Kontaktperson
Nicolai Hytten
E-post
Hjemmeside
http://www.skalaoperakor.no
Mobiltelefon
901 98 506