Opplysningene om de enkelte organisasjonene hentes automatisk. Foreningene må selv melde inn endringer til Brønnøysundregisteret.

Kontaktinfo

Kategori
Mangfold Og Inkludering
Formål
Organisasjons formål er å ivareta tamiliske og norsk tamilske kvinners interesser. TKO ønsker å samle alle kvinner, og få flest mulig til å jobbe med forskjellige tiltak knyttet til formålet vårt. Organisasjonen retter seg i første omgang mot målgruppen i lokalisert i Oslo og omegn. Et av vårt viktigste arbeidsoppgavene er å være en veiledende organisasjon overfor unge jenter i alderen 14-24 . TKO skal være rådgivende organisasjon for å bygge en bro mellom generasjoner. TKO skal også være en arena der foreldre og ungdom kan møte hverandre og bygge forståelse i seg mellom. Organisasjonen utfører veiledningstjeneste, hvor kvinnene kan snakke åpent om sine problemer med andre norsk-tamilske kvinner (som kanskje har vært i tilsvarende situasjon). Denne veiledningstjenesten skal fungere som et slags ”mellomledd” mellom de norske hjelpeinstansene og jentene. TKO skal også være med å hjelpe tamilsk kvinner som blir undertrykket av den singalesiske majoriteten. Siden organisasjonen har tilknytting til tamilene som lever i nord og øst på Sri Lanka skal vi også være med å bidra til forbedre kvinnenes situasjon der.
Organisasjonsnummer
987808020
Forretningsadresse
c/o Sivakumary Kuhendran Huldreveien 33 1388 BORGEN
E-post
Mobiltelefon
+4745022547