Opplysningene om de enkelte organisasjonene hentes automatisk. Foreningene må selv melde inn endringer til Brønnøysundregisteret.

Kontaktinfo

Kategori
Lokalsamfunnsutvikling
Formål
Verne om og fremme medlemmenes ineresser knyttet til området vedrørende: -skiløyper, turstier og sykkelveier i sammarbeid med grunneierne, lokale løypelag og turlag -stimulere til og overvåke tiltak som berører infrastruktur -planer vedrørende arealdisponering, natur og miljøvern -felles anliggender overfor offentlige myndigheter og media.
Organisasjonsnummer
919660724
Forretningsadresse
c/o Cathrine Lyche Fiolveien 20 1395 HVALSTAD