Tilskudd til Frivillighetens år 2022

Frivillighetens år 2022 skal markeres i Asker kommune, og derfor kan organisasjoner søke på ekstra støtte til prosjekter, aktiviteter, arrangementer og kurs som skal foregå i 2022.

Logo for Frivillighetens år

Kort fortalt

Formålet med denne tilskuddsordninger er å synliggjøre og aktualisere frivilligheten og til å få flere til å delta!

Her kan frivillige organisasjoner få tilskudd til prosjekter, aktiviteter, arrangementer og kurs, som planlegges gjennomført i Asker i Frivillighetens år 2022.

Totalpotten er på 500.000 kroner. Maksimalt søknadsbeløp er 20 000 kroner

Alle frivillige organisasjoner i Asker som er registrert i Brønnøysundregisteret kan søke støtte - sjekk her om din organisasjon er registrert.

Privatpersoner kan ikke søke.

Alle som får innvilget støtte, skal selv legge inn arrangementet/aktiviteten i aktivitetskalenderen vår - Hva skjer i Asker.

Om søknaden

  • Det er to søknadsfrister til tilskuddsordningen; 15. desember 2021 og 1. juni 2022. 
  • Maksimalt søknadsbeløp er 20 000 kroner
  • Arrangementet/tiltaket skal gjennomføres som beskrevet i søknaden, om ikke annet avtales.
  • Det kreves ikke rapport i etterkant, men kommunen kan etterprøve tildelingen i form av stikkprøver.

Søk om midler digitalt

Mer om Frivillighetens år

Se gjerne den nasjonale nettsiden om Frivillighetens år også - her kan det blant annet være tips om andre støtteordninger.