Asker frivilligsentral er 25 år nå i 2017. På de 25 årene som har gått, har hundrevis av frivillige gitt av sin tid og sitt engasjement til glede og verdi for svært mange mennesker.

Hasselbakken
Her på idylliske Hasselbakken, som i stor grad ble restaurert av frivillige, har Asker frivilligsentral holdt til de siste årene.

Asker frivilligsentrals profil, organisering og arbeidsområder har endret seg siden den så dagens lys i 1992. Sentralen har holdt hus på Kulturhuset, på Servicetorget, i Bleikerveien 11, i Jørgensløkka 66 og nå i Hasselbakken Frivillighetens hus, hvor den har holdt til siden 2009.

Fra en-til-en-sentral til møteplass

Oppdraget og målet for Asker frivilligsentral har utviklet seg fra å være en såkalt en-til-en-sentral hvor de frivillige dro ut og hjalp én person, til å bli en møteplass for organisasjoner og frivillige.

I samarbeidsavtalen med Asker kommune står det at frivilligsentralen skal være:

«et kontaktsenter og en møteplass for frivillige, enkeltpersoner og lokale organisasjoner. Sentralen skal tilrettelegge for aktivitet, deltakelse og samhandling på tvers av organisasjoner og Asker kommune.

Sentralen jobber bevisst for integrering og inkludering av utsatte grupper. Asker Frivilligsentral regnes som en sentral aktør i kommunens utvikling av Asker sentrum».

Samarbeid om aktiviteter og møteplasser

I jubileumsåret har Asker frivilligsentral mange ulike aktiviteter og møteplasser. Flere av disse er i samarbeid med enten andre organisasjoner og/eller med kommunale tjenestesteder.

Mange mennesker tar del i Aktivitetsvenn, Digitalt Torsdagstreff, Språk- og leksekafe, Damedager på Hasselbakken og Dikemark, Krafttak mot Kreft, nærturgruppe fra Hasselbakken, turgruppe fra Frivillighetsutvalget, Rådgiverne, Frihjelpen, Språkvenner med flere. 

Asker frivilligsentral er representert i kommunens Frivillighetsutvalg, og bidrar der til at frivillighet blir satt på dagsordenen i flere sammenhenger i Asker.

Frivilligheten er i endring

Nye muligheter og utfordringer ligger foran Asker frivilligsentral. Omfanget av den frivillige innsatsen er større en noensinne, samtidig som frivilligheten tar nye former. Den nye Asker kommune som etableres fra 2020 skaper nye forventninger og samarbeidsmuligheter. Asker frivilligsentral tar med seg 25 års erfaring inn i fremtiden.

Gjennom å satse på - og legge til rette for - fortsatt gode vilkår for det lokale frivillige engasjementet, ser Asker frivilligsentral frem til de neste 25 årene!

Hasselbakken
Her på idylliske Hasselbakken, som i stor grad ble restaurert av frivillige, har Asker frivilligsentral holdt til de siste årene.