På Frivillighetskonferansen i Asker kulturhus lørdag 3. desember, ble blant annet vinneren av årets frivillighetspris, Jan Martin Larsen, hedret.

Juryens begrunnelse ble lest opp av juryleder Terje Lindberg, som innledet ved at stikkord for årets vinner er "kartet og terrenget". Videre begrunnet Lindberg tildelingen slik:

Livslangt arbeid og engasjement

"På et konkret plan viser kartet og terrenget til et livslangt faglig arbeid med kartografi og et livslangt engasjement for orientering og turgåing. Årets prisvinner omtales som turorienteringens far i Norge og i 2002 ble han slått til ridder av 1. klasse av St. Olavs Orden for sitt arbeid med kart- og geodata.

Det han hedres for med Frivillighetsprisen 2016 er hans store innsats som leder for Asker Turlag. Han var inspirator for Askerladden turorientering og har i mange år vært formidler og vokter av våre kulturminner gjennom arbeidet med turstiene våre.
Han var politisk aktiv for som kommunestyrerepresentant for Askers Grønne venner i perioden 1995 – 2007.

Guide og turvenn

Kartet og terrenget handler på et metaforisk plan om å orientere seg gjennom verdier. Årets prisvinner har vært en guide og en turvenn for generasjoner. Han har vist vei og pekt ut utydelige tegn i terrenget som viser til vår geologiske historie og kulturelle forhistorie.
Han har pekt ut for oss hva som er av verdi. Terrenget forteller en historie om hvor vi kommer fra og kartet er vår kollektive hukommelse.

Inspirator og "kulturell kartograf"

Årets prisvinner er vår inspirator og kulturelle kartograf som gir oss kunnskap slik at vi kan føle tilhørighet og gjennom tilhørighet føle oss forpliktet til å ta vare på det som trenger vårt engasjement for å vernes.

Det er en glede og en ære å dele ut årets Frivillighetspris til Jan Martin Larsen".

Bilde av prisvinner
Her er prisvinner Jan Martin Larsen omkranset av jurymedlemmene Jorunn Marie Thon, Karl Einar Fjellheim og leder Terje Lindberg.
Foto: Kjell Henry Hustad