Opplysningene om de enkelte organisasjonene hentes automatisk. Foreningene må selv melde inn endringer til Brønnøysundregisteret.

Kategori
Andre Helsetjenester
Formål
Innsamlede midler skal benyttes til: • Kurs/kompetanseheving av helsepersonell som arbeider med kreftpasienter • Kjøp av medisinsk utstyr til helseinstitusjoner for behandling av kreft • Sosiale arrangementer/hjelp for å gi kreftrammede og pårørende verdifulle opplevelser sammen.
Organisasjonsnummer
963064853
Postadresse
Bankveien 7
1383 ASKER
Forretningsadresse
Bankveien 9
1383 ASKER
E-post
postkasse@sfk.no
Hjemmeside
http://www.sfk.no
Mobiltelefon
90862424
Telefon
66 98 71 00
Faks
66 98 71 01