Opplysningene om de enkelte organisasjonene hentes automatisk. Foreningene må selv melde inn endringer til Brønnøysundregisteret.

Kategori
Barne- Og Ungdomsorganisasjoner
Formål
Barnekor med flere korgrupper. Korgruppene øver en gang i uka. Koret har et styre bestående av dirigent og foreldre.
Organisasjonsnummer
916734425
Forretningsadresse
Vardefaret 40
1388 BORGEN
Kontaktperson
Yngvild Stuksrud