Opplysningene om de enkelte organisasjonene hentes automatisk. Foreningene må selv melde inn endringer til Brønnøysundregisteret.

Kategori
Bolig- Og Lokalmiljø
Formål
Legge til rette for et godt bomiljø på Nordre Gullhella boligfelt gjennom samarbeid mellom de fire sameiene på feltet og deres seksjonseiere, her under forvalte boligfeltets felles friområde.
Organisasjonsnummer
991615350
Forretningsadresse
c/o Jan Wilhelm Kavli
Korpåsen 109B
1386 ASKER
E-post
nordregullhellavel@gmail.com
Hjemmeside
http://nordregullhellavel.no