Opplysningene om de enkelte organisasjonene hentes automatisk. Foreningene må selv melde inn endringer til Brønnøysundregisteret.

Kategori
Idrettsforeninger
Formål
Lokal idrettsforening på Billingstad i Asker. Primært virksomhet for barn i alderen 6-15 år. Hovedaktivitet er allidrett og fotball.
Organisasjonsnummer
984064543
Forretningsadresse
Postboks 208
1377 BILLINGSTAD
Kontaktperson
Camilla Robstad
E-post
rlereim@online.no
Telefon
66 84 94 87
Faks
66 98 16 73