Opplysningene om de enkelte organisasjonene hentes automatisk. Foreningene må selv melde inn endringer til Brønnøysundregisteret.

Kategori
Idrettsforeninger
Formål
Kontinuerlig jobbe for å; søke midler, støtte prosjekter og forvalte kompetanse og utstyr som fremmer egenorganisert idrett.
Organisasjonsnummer
919092947
Forretningsadresse
v/ Lasse Tufte
Nedre Frydendal 98
1384 ASKER