Opplysningene om de enkelte organisasjonene hentes automatisk. Foreningene må selv melde inn endringer til Brønnøysundregisteret.

Kategori
Interesseorganisasjoner
Formål
Lokalt frivillig arbeide for personer med ADHD eller deres pårørende. Drive likemannsarbeide for disse.
Organisasjonsnummer
918621954
Forretningsadresse
c/o Kristin Sander
Semsveien 184
1384 ASKER
Kontaktperson
Kristin Sander
E-post
kristin.sander.12@gmail.com
Mobiltelefon
928 37 097