Opplysningene om de enkelte organisasjonene hentes automatisk. Foreningene må selv melde inn endringer til Brønnøysundregisteret.

Kategori
Interesseorganisasjoner
Formål
Likemannsarbeid. Nettverksgruppe barn og eldre. Temamøter. Startkurs for nyoppdagede. Diadilten. Stand på apoteker. Dialogmøter på LMS Bærum sykehus. Julemesse.
Organisasjonsnummer
987983612
Forretningsadresse
v/Vigdis Tangen
Gislebakken 16
1390 VOLLEN
E-post
vigdistangen1957@gmail.com
Hjemmeside
http://www.ndfab.no
Mobiltelefon
46320468
Telefon
66 78 33 72