Opplysningene om de enkelte organisasjonene hentes automatisk. Foreningene må selv melde inn endringer til Brønnøysundregisteret.

Kategori
Interesseorganisasjoner
Formål
Lokallag i Asker av Hørselshemmedes Landsforbund, HLF.
Organisasjonsnummer
988453706
Forretningsadresse
Lerkeveien 19
1384 ASKER
E-post
odarnts@online.no
Hjemmeside
http://hlf.no
Mobiltelefon
901 78 116