Opplysningene om de enkelte organisasjonene hentes automatisk. Foreningene må selv melde inn endringer til Brønnøysundregisteret.

Kategori
Interesseorganisasjoner
Formål
Lokallag i Asker av Hørselshemmedes Landsforbund, HLF.
Organisasjonsnummer
988453706
Forretningsadresse
Eikeveien 58
1384 ASKER
Hjemmeside
http://www.hlf.no
Mobiltelefon
91394059
Telefon
66 78 90 83