Opplysningene om de enkelte organisasjonene hentes automatisk. Foreningene må selv melde inn endringer til Brønnøysundregisteret.

Kategori
Interesseorganisasjoner
Formål
ISAAC ble grunnlagt av representanter fra 7 land i mai -83 i Michigan. Det er en frivillig medl. org. som har til oppgave å øke kommunikasjonsferdigheter og gi muligheter for å bedre livskvalitet til personer med alvorlige kommunikasjonsvansker.
Organisasjonsnummer
976532422
Forretningsadresse
v/ Jane Svartskuren
Engelsrudlia 28A
1385 ASKER
Kontaktperson
Jane Svartskuren
E-post
post@isaac.no
Hjemmeside
http://www.isaac.no