Opplysningene om de enkelte organisasjonene hentes automatisk. Foreningene må selv melde inn endringer til Brønnøysundregisteret.

Kategori
Interesseorganisasjoner
Formål
Ivareta hjerte -og lungesykes interesser i samfunnet.
Organisasjonsnummer
993762628
Postadresse
Postboks 51
1371 ASKER
Forretningsadresse
c/o Arne Henriksen
Sundbyveien 45
3478 NÆRSNES
E-post
arn-henr@online.no
Mobiltelefon
952 51 004