Opplysningene om de enkelte organisasjonene hentes automatisk. Foreningene må selv melde inn endringer til Brønnøysundregisteret.

Kategori
Interesseorganisasjoner
Formål
Ivareta hjerte -og lungesykes interesser i samfunnet.
Organisasjonsnummer
993762628
Postadresse
Postboks 51
1371 ASKER
Forretningsadresse
c/o Kjell Steinar Ellingesen
Vabråten 99
1392 VETTRE
E-post
kjellell@c2i.net
Mobiltelefon
481 15 711