Opplysningene om de enkelte organisasjonene hentes automatisk. Foreningene må selv melde inn endringer til Brønnøysundregisteret.

Kategori
Interesseorganisasjoner
Formål
Utbredelse av kjennskap til elektroniske sigaretter og bruken av de. Påvirking av relevante myndigheter og andre aktører for å begrense privatpersoners kjøp og bruk av elektroniske sigaretter minst mulig. Avholde større og mindre selskaper der elektroniske sigaretter benyttes (vape-ins).
Organisasjonsnummer
997817877
Forretningsadresse
Hvalstadveien 26
1395 HVALSTAD
Kontaktperson
Kjell Marius Jenssen
E-post
info@norsk-dampselskap.no
Hjemmeside
http://www.norsk-dampselskap.no
Mobiltelefon
997 98 884