Opplysningene om de enkelte organisasjonene hentes automatisk. Foreningene må selv melde inn endringer til Brønnøysundregisteret.

Kategori
Interesseorganisasjoner
Formål
Sikre videre drift av Ullevål sykehus som stort lokal- og regionssykehus. Vil spre informasjon, arrangere møter, debatter og demonstrasjoner.
Organisasjonsnummer
920907091
Forretningsadresse
c/o Rolf Kåresen
Rosenkrantz vei 13A
1397 NESØYA
E-post
rolf.karesen@medisin.uio.no
Mobiltelefon
950 79 498