Opplysningene om de enkelte organisasjonene hentes automatisk. Foreningene må selv melde inn endringer til Brønnøysundregisteret.

Kategori
Internasjonale Aktiviteter
Formål
Foreningen samler inn penger til støtte for utdanning for barn i India. Pengene går til mat, utstyr til barnehagen, legehjelp, klær til barna, samt husleie, lønn til ansatte og vedlikehold av bygningen. Økonomisk støtte til leksegrupper 1-10 klasse og skoleutgifter. Aktiviteten har vart siden 1999.
Organisasjonsnummer
820592662
Forretningsadresse
c/o Irene Figenschou
Nordengveien 16
1396 BILLINGSTAD