Opplysningene om de enkelte organisasjonene hentes automatisk. Foreningene må selv melde inn endringer til Brønnøysundregisteret.

Kategori
Kultur Og Kunst
Formål
Yrkessammenslutninger.
Organisasjonsnummer
970020586
Forretningsadresse
Askerveien 47
1384 ASKER
E-post
post@askerhusflid.no
Hjemmeside
http://www.askerhusflidslag.no
Telefon
66 78 03 25