Opplysningene om de enkelte organisasjonene hentes automatisk. Foreningene må selv melde inn endringer til Brønnøysundregisteret.

Kategori
Kultur Og Kunst
Formål
Korpset skal være et fullverdig faglig og sosialt musikalsk utviklende tilbud for barn og ungdom i Bondi og Vettre skolekrets, på tvers av alder, kjønn og bakgrunn. Korpset skal bygge toleranse, vennskap og samhold gjennom musikalsk og sosialt fellesskap.
Organisasjonsnummer
992209275
Postadresse
Postboks 315
1372 ASKER
Forretningsadresse
c/o Christin Haavik
Bleikerhaugen 6D
1387 ASKER
Kontaktperson
Christin Haavik
E-post
formann@bvs-korps.org
Hjemmeside
http://www.bvs-korps.org