Opplysningene om de enkelte organisasjonene hentes automatisk. Foreningene må selv melde inn endringer til Brønnøysundregisteret.

Kategori
Kultur Og Kunst
Formål
Å bistå medlemmer både å kjenne og forstå mer om kinesiske og norske kultur. Det omfatter også undervisning av barn om kinesiske språk og kultur. Bidra til integrering av befolkning med kinesisk opprinnelse i det norske samfunnet.
Organisasjonsnummer
919963514
Forretningsadresse
c/o Yongli Zhang
Blakstadlia 13
1386 ASKER