Opplysningene om de enkelte organisasjonene hentes automatisk. Foreningene må selv melde inn endringer til Brønnøysundregisteret.

Kategori
Kultur Og Kunst
Formål
Det Gule Huset skal formidle og fremme kunsthåndverk og billedkunst av høy kunstnerisk kvalitet og bredde. Det Gule Huset består av verkstedsutsalg, galleri og verksteder.
Organisasjonsnummer
992232684
Postadresse
Postboks 165
1378 NESBRU
Forretningsadresse
Gamle Holmensenteret
1379 NESBRU
E-post
post@detgulehuset.no
Hjemmeside
http://www.detgulehuset.no
Telefon
66 84 52 05