Opplysningene om de enkelte organisasjonene hentes automatisk. Foreningene må selv melde inn endringer til Brønnøysundregisteret.

Kategori
Kultur Og Kunst
Formål
Skal bistå frivillig kulturelt arbeid, fortrinnsvis i Asker/Bærum og de tilstøtende kommuner. Arbeidet vil bestå i å generere midler til kulturelle foretak, fremskaffe nødvendig materiell og hjelp til teknisk og administrativ veiledning, herunder sceneteknisk og audiovisuell assistanse.
Organisasjonsnummer
818685602
Forretningsadresse
c/o Aleksander Koefoed
Neslia 17B
1394 NESBRU