Opplysningene om de enkelte organisasjonene hentes automatisk. Foreningene må selv melde inn endringer til Brønnøysundregisteret.

Kategori
Kultur Og Kunst
Formål
Foreningen skal bistå kulturelt arbeid. Arbeidet vil bestå i å generere midler og fremskaffe materiell, samt å yte teknisk og administrativ veiledning, herunder sceneteknisk og audiovisuell assistanse.
Organisasjonsnummer
818685602
Postadresse
c/o Aleksander Koefoed
Neslia 17B
1394 NESBRU
Forretningsadresse
Strøket 9
1383 ASKER